Welkom op de website van Check&Change

Check&Change wil als adviesbureau een bijdrage leveren aan een duurzame leefomgeving. Check &Change ondersteunt bedrijven en overheden bij duurzaamheidsvraagstukken in de gebouwde omgeving. De aanpak van Check & Change is inzichtelijk en doelgericht.


Duurzaamheid groeide in korte tijd van hype naar basisbeginsel bij maatschappelijke vraagstukken. De overheid stelde minimum criteria vast voor duurzaamheid. Ze hanteert duurzaamheid als uitgangspunt in plannen en ambieert een voorbeeldfunctie in de eigen bedrijfsvoering. Met voorschriften in vergunningen legt de overheid in toenemende mate eisen op aan particulier en bedrijf.


Ook het bedrijfsleven kiest steeds meer voor duurzaam ondernemen. Duurzame bedrijven scoren op rendement en innovatie. Ze binden medewerkers en klanten. Check & Change benadert duurzaamheid vanuit basisprincipes en komt daardoor met maatwerk en innovatie. Duurzame keuzes gaan immers verder dan voldoen aan minimum criteria en kiezen voor standaardoplossingen.
Check & Change stimuleert het zo vroeg en integraal mogelijk meenemen van duurzaamheid als aspect van (bouw)plannen. Een proactieve aanpak waarbij alle betrokkenen worden gehoord, biedt een maximale kans op rendement en draagvlak. Te vaak verzanden goede initiatieven in slepende procedures.


Voor duurzaamheid bestaat geen norm, wel een richtlijn. De richtlijn is internationaal en in potentie op ieder bedrijf en product van toepassing. De dienstverlening van Check & Change is gebaseerd op de richtlijn en de stand van techniek, ze is daardoor compleet.

Diensten

Check quick scan
  verbeterpotentieel
  product- en
planbeoordeling
  leverancierstoets
Change begeleiding invoer
  begeleiding dienst
  verslag
  samenwerking